πνευμονολογος στο σπιτι

Η 24h Medicare παρέχει 24ωρη Πνευμονολογική κάλυψη από έμπειρους πνευμονολόγους στον τομέα των επειγόντων και της κατ’ οίκον νοσηλείας. Ο πνευμονολόγος της 24h Medicare βρίσκεται στο χώρο σας σε 30 λεπτά, μετά έπο την λήψη ενός πλήρους ιστορικού, εξετάζει τον άρρωστο, κάνει τη διάγνωση της ασθένειας και του υποδεικνύει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καθώς και τις οδηγίες για πιο γρήγορη ανάρρωση. Σε ειδικές περιπτώσεις καθορίζει και άλλες θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Ο πνευμονολόγος της 24h Medicare είναι πλήρως εξοπλισμένος με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό. Ο πνευμονολόγος της 24h Medicare μελετά τα πορίσματα των εξετάσεων, των αναλύσεων η των ιατρικών επεμβάσεων, και σε συνεργασία με τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων της 24h Medicare (ιατρικό συμβούλιο), αποφασίζουν σχετικά με τη διάγνωση και θεραπεία μιας ασθένειας.

 • Χρόνια Αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Χρόνια βρογχίτιδα
 • Εμδύσημα
 • Βροχικό άσθμα

 • Βακτηριδιακή πνευμονία
 • Άτυπη πνευμονία
 • Πνευμονία απο αναερόβια
 • Ιογενής πνευμονία
 • Ενδονοσοκομειακή πνευμονία
 • Πνευμονία σε ανασοκατεσταλμένους ασθενείς
 • Πνευμονικό απόστημαΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ
 • Τραχειοβρογχίτιδα
 • Βρογχίτιδα

 • Πνευμονική Φυματίωση
 • Φυματίωση από άτυπα μυκοβακτηρίδια
 • Φυματίωση σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

 • Οξεία μεσοθωρακίτιδα
 • Χρόνια μεσοθωρακιτιδα
 • Μεσοπνευμόνιο εμφύσημα
 • Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας

 • Πλευρίτιδα
 • Υπεζωκοτική συλλογή υγρού
 • Εμπυημα
 • Αιμοθώρακας
 • Χυλοθώρακας
 • Μεσοθηλίωμα του υπεζωκοτα
 • Πνευμοθώρακας

 • Αλλεργία
 • Βρογχεκτασία
 • Ατελεκτασία
 • Απόφραξη ανώτερων αεραγωγών
 • Σύνδρομο αποφρακτικών απνοών κατά τον ύπνο

 • Εκκενωτική και διαγνωστική παρακέντηση θώρακα
 • Σπιρομέτρηση
 • Οξυμετρία
 • Αέρια αίματος
 • Διακοπή καπνίσματος
 • Νεφελοποίηση – βρογχοδιαστολή

*Η 24h Medicare δεν επιδιώκει την παραγκώνιση του θεράποντος, ή οικογενειακού γιατρού του ασθενούς. Σε επείγουσες καταστάσεις εξετάζεται από την ιατρική ομάδα της 24h Medicare και ενημερώνεται τηλεφωνικά ο θεράπον ή ο οικογενειακός γιατρός καθώς και με πλήρη ιατρική γνωμάτευση για το έκτακτο πρόβλημα υγείας του ασθενούς του.
**Στις υπηρεσίες που παρέχονται απο την 24h Medicare, τηρούνται με σεβασμό οι αρχές του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας καθώς και οι σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ Ιατρού και Ασθενούς.

SOS

11399

*αστικη χρεωση