Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Καθημερινά γίνονται αιμοληψίες και παράδοση αποτελεσμάτων στο χώρο σας με ένα απλό τηλεφώνημα στο 11399 για τον καθορισμό του τόπου και του χρόνου. Ακολουθώντας το ρητό του Ιπποκράτη «Κάλλιο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν», η 24h Medicare πραγματοποιεί το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων που μπορεί να ζητηθούν από τον ασθενή, τόσο για διαγνωστικούς όσο και για προληπτικούς λόγους.

  • Αιματολογικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ΤΚΕ
  • Βιοχημικές εξετάσεις: Σάκχαρο, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c), Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), Αλκαλική Φωσφατάση, γ-GT, CPK, LDH, Χολερυθρίνη (Άμεση, Έμμεση), Πρωτεΐνες ολικές, Αλβουμίνη, Σίδηρος, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ, Ομοκυστεΐνη, TIBC, Ηλεκτρολύτες (K, Na, Ca, P, Mg, Cl).
  • Ορμονολογικές – Ενδοκρινολογικές εξετάσεις: TSH, T3, T4, Ελεύθερη Τ3, T4 (FT3, FT4), Anti-TPO, Anti–TG, TSI, κ.α.
  • Ουρολογικές εξετάσεις: CRP ποιοτική, RA-Test, VIDAL, WRIGHT, VDRL, Mono-Test, LE Test, RPR, STREP-A-test, κ.α.
  • Καλλιέργειες: Καλλιέργεια ούρων, πτυέλων, κολπικού, τραχηλικού ή ωτικού εκκρίματος, κ.α.
  • Εξετάσεις Πηκτικότητας: ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (APTT) ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, INR, D-DIMERS, ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ, κ.α
  • Νεοπλασματικοί – Καρκινικοί δείκτες: A-FP, CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125
  • Διαβήτης
  • Επίπεδα φαρμάκων
  • Τοξικές ουσίες

Check up 1

Check up 2

ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT-SGPT
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
PSA (ΑΝΔΡΕΣ >50 ΕΤΩΝ)
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT-SGPT
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
γ-GT
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Ca
P
Mg
ΤΚΕ
CRP
CPK
PSA (ΑΝΔΡΕΣ >50 ΕΤΩΝ)

SOS

11399

*αστικη χρεωση